Nhà đất 24h
Mua bán ôtô
Wap nhà đất

1106 CT12B kim lũ đã đầu tư bán chênh rẻTìm nhanh
Đăng lúc: 

Đánh giá:


   (1/1)

Batdongsanmaihoa.com

Giá cạnh tranh nhất thị trường           0913324660 0962592627

        Đầu tư: Cập nhật 19/11/2014

        

  Đầu tư: HH4A Linh Đàm

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Chênh

(Triệu)

316/1236

Đ/T

45,88

15

15

934

T

61,09

15,5

65

1224

N

65,52

15,5

75

2838

T

45,88

14,5

15

 Đầu tư: HH4B Linh Đàm

Căn hộ

Hướng

DT(m2)

Giá gốc

Chênh

622

Đ-B

70,36

15,965

100

902

T-N

76,27

15,965

130

1524

Đ

57,83

15,5

65

12A24

Đ

57,83

15

70tr

1932

Đ-N

70,36

15,45

95tr

2130

Đ

57,83

14,5

85tr

2304

T

67,04

14,5

70

710/2810

T

67,04

15,5/14,5

80/60tr

3114

B

62,53

14

65tr

3120

B

62,53

14

65tr

Đầu tư : HH4C  Linh Đàm

Căn hộ

Hướng

DT m2

Giágốc

Chênh

Triệu

1514

N

62,53

15,5

100

1640

B

62,53

15,5

30

2010

T

67,04

15

65

2632

Đ-N

76,27

14,5

110

         Đầu tư: HH3A Linh Đàm

Căn hộ

Hướng

DT(m2)

Giá gốc

Chênh

2108

N

65,52

14,5

65

2404

N

67,04

14,5

70

2830

B

71,96

14,5

20tr

3328

B

70,32

14

20tr

2832

Đ-B

82,25

14,93

35tr

3122,32

Đ-B

82,25

14,42

35tr

3908/3910

N

67,04

13,5

20tr

        Đầu tư: HH3B Linh Đàm

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Chênh

 (Triệu)

526/28/30

T

56,52

15,5

20

1128

T

56,52

15,5

30

1506

Đ

65,52

15,5

35

1622

T-B

70,36

15,9

25

3506

Đ

65,52

14

25

3926

3928

T

56,52

13,5

17

   

     Đầu tư: HH3C Linh Đàm

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Chênh

(Triệu)

722

T-B

82,25

15,9

60

     1924

2030,2228

T

71,96

15

25

2328,2526

T

70,32

14,5

20

2834,2840

N

63,01

14,5

25

3114

B

63,01

14

55

3120

B

63,01

14

55

Đầu tư:Liền kề 10 Đô thị Đại Thanh

Vị Trí

   Hướng

DT

m2

Giá gốc

(Triệu)

Giá bán

(Triệu)

15

ĐN,ĐB

50

29,87

TT

Đầu tư: LKề BT1 Đô thị Đại Thanh

Vị Trí

Hướng

DT

m2

Giá gốc

(Triệu)

Giá bán

(Triệu)

47

ĐB,TB,TN

75,1

­29,87

TT

  Đầu tư: VP6 Bán đảo Linh Đàm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Chênh

(Triệu)

1040/818

 Mặt hồ

49,44

15,5

170

1446

   ĐN

61,05

15,5

115

3112

   TN

65,26

14

135

2740

ĐN

49,44

14,5

140

3144

ĐN

61,05

14

190

1614

3114

TN

74,45

15,5

14

140

1416

3116

Mặt hồ

62,6

15,96

14,42

220

     Đầu tư: CT12 kim văn kim lũ

Căn hộ

CT12

Hướng

DT

M2

Giá gốc

(Triệu)

Chênh

(triệu)

230A

ĐN

58,1

14

220

1106A

TN,TB

56,2

14,93

250

2734A

ĐN

65,1

12,5

260

2630B

ĐB-ĐN

56,2

12,87

270

3318B

ĐB-TB

56,2

12,36

250

4018B

ĐB-TB

56,2

11,33

205

4442B

ĐN ,TN

56,2

11,33

165

1808/3608C

TB

54,3

14/11

255/290

2418C

ĐN,TB

56,2

13,3

260

Batdongsanmaihoa.com

Giá cạnh tranh nhất thị trường           0913324660 0962592627

        Đầu tư: Cập nhật 19/11/2014

    CT1 , CT2 , CT3 , TT TM (đã nhận nhà)

 

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Gía bán

(triệu)

406

CT1B1

ĐN

84m2

13

Triệu

13,5

608

CT1A

ĐB,ĐN

100m2

13,3

Triệu

16,5trieu

806

CT1B2

ĐB

84m2

13 trieu

17 trieu

 

1604

CT1B2

ĐB,ĐN

75m2

13,3

Triệu

18,5trieu

Nội thất

2001

CT1A

ĐB

63m2

13

trieu

17,5

Trieu

2305

CT1B1

ĐN

84m2

13 trieu

16 trieu

 

2403

CT1B2

ĐN,TN

77m2

13

trieu

16

Trieu

2307

CT1B1

ĐN,ĐB

100m2

13

Trieu

15

Trieu

2001

CT2A

ĐB,TB

103m2

6

trieu

14 Triệu

Nội thất

Penhao

CT1B2

ĐN,

ĐB

179m2

13

trieu

3 tỷ

 nội thất

908

TTTM

    TB

 

                                                                                        

56m2

 

11tr

950trieu

Nội thất

1012

TTTM

ĐB

66m2

11tr

17,5tr

NộiThất

1002

TTTM

TN

58m2

11tr

1,05 tỷ

Nội thất

2502

TTTM

    TB

  2 ngủ

 

 

58m2

 

11tr

17,5tr

Nội thất

     CT4 (đã nhận nhà)

 

Căn hộ

Hướng

DT

Giá gốc

Giá bán

302

CT4C

TN,TB

69,6m2

12,05tr

19,5tr

Nội Thất

504

CT4A

TB

52,3m2

14,3tr

15,5 tr

505,1004

CT4C

TB

53,4m2

11,7tr

19tr

607

CT4A

ĐB

62,8m2

11,7tr

17,5tr

805

CT4A

TB

53,4m2

11,7tr

15,5tr

12A03,203

CT4A

Nội thất đủ

TB

69,5m2

11,7tr

17tr

1311

 CT4B

ĐN

69,5m2

11,7tr

17,5tr

1607,807  CT4A

ĐB

62,8m2

11,7tr

18tr

 

1610

CT4C

ĐN

52,3m2

11,7tr

1 tỷ/1can

Nội Thất

2102

CT4C

TN,TB

69,6m2

12,051

18tr

Nội Thất

2401

CT4B

TN

62,8m2

11,7tr

17,5tr

Nội thất

2510

CT4B

ĐN

52,3m2

11,7tr

17trieu

2511

CT4A

ĐN

69,5m2

14,3tr

16 tr

2605

CT4C

TB

53,4m2

11,7tr

16,5tr

2612

 CT4B

ĐN,TN

67,8m2

11,7tr

20tr

2910

CT4B

ĐN

52,3m2

11,7tr

16tr

3412

CT4B

ĐN,TN

67,5m2

11,7tr

15tr

                   CT5 Đã nhận nhà

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

(Triệu)

Gíabán

(triệu)

625

TB

75

16,5

16,5

1109  

ĐN,ĐB

125

16,9

14,5

1221

ĐN

81

16,5

16

1525

 

TB

75

16,5

17,5

Nội thất

1815

TB

75

16,9

15,5

1923

ĐB,TB

80

16,5

16,2

2528

ĐB,TB

93

16,5

15

2619  

ĐN

77

16,9

17,5

         CT6 đô thị Xa La 

Căn hộ

 Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

(Triệu)

Giá  bán

 (Triệu)

603

CT6B

TB,ĐB

72,3

18,05

16

911

CT6B

TN

94,6

17,5

15

 

12A06

1713

TN

63,3

17,5

16,5

Nội thất

1501

CT6B

ĐB,TB

62,6

17,5

17,5

Trieu

1809

CT6A

ĐB

69

17,5

16,2 trieu

1820

CT6A

ĐB

75

17,5

15

Trieu

1909

CT6B

ĐN,ĐB

62,6

17,5

1,1 tỷ

Nội Thất

2408

CT6A

TN

69,8

17,5

16,5trieu

Nội Thất

2608

CT6B

ĐN

61,6

17,5

16

trieu

  Đầu tư: Liền kề 9 Đô thị Đại Thanh

 

Vị Trí

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

(Triệu)

Giá bán

(Triệu)

8

TB

43,9

26

32

9

TB

44,6

26

32

11

TB

48,5

26

32

12

TB

50,9

26

30

19

TB

59,8

26

TT

22

TB

60,1

26

TT

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Đầu tư: CT8 và CT10 Đại Thanh

Căn hộ

 

Hướng

DT

M2

Giá gốc

(Triệu)

Giá gốc

(Triệu))

712

CT8C

TB

58,69

13

930

12A40-2520

CT10B

Nội thất đủ

TN

36

10

550

1026

CT10C

Nội thất

ĐN

38,92

10

580

2936

CT10A

Nội thất

 

ĐN-ĐB

77

13,3

15tr/1m2

 

 

 

 

Thông tin liên hệHãy SHARE nếu bạn thấy nội dung này hữu ích !  


Trạng thái tin rao

Nếu bạn đã XEM NHÀ hoặc GỌI ĐIỆN HỎI THÔNG TIN mua bán, cho thuê nhà đất này, bạn hãy BÌNH LUẬN về TÌNH TRẠNG của nhà đất đó ở bên dưới để giúp cho CỘNG ĐỒNG biết THÔNG TIN này
Ví dụ như:
  • Nhà này đã bán rồi
  • Nhà này đã cho thuê rồi
  • Chủ nhà này khó tính lắm
  • Nhà này hay mất nước lắm ==> đừng thuê !
  • Ở chung với chủ nhà này thật không chịu nổi !
  • etc...
Hãy cho MỌI NGƯỜI cùng biết thông tin TÌNH TRẠNG NÀY ! Web nhà đất 24h XIN CẢM ƠN !

Bán căn hộ chung cư Hà NộiTags (từ khóa) tin rao

Rao vặt nhà đất 24h mới nhất
Mua bán nhà đất

 Nhà đất theo tỉnh/thành phố

Nhà đất theo quận/huyện

Chia sẻ bạn bè
Nếu thấy nội dung này hữu ích giúp bạn tìm mua nhà, cho thuê nhà hoặc cần thuê nhà thì đừng quên chia sẻ với bạn bè của bạn !
Đăng ký nhận tin rao qua email
Tags nhà đất 24h
Tin rao dự án HOT