Nhà đất 24h
Mua bán ôtô
Wap nhà đất

Bán đấtTìm nhanh
Đăng lúc: 

Đánh giá:


   (1/1)

 Batdongsanmaihoa.com

Giá cạnh tranh nhất thị trường           0913324660 0962592627

        Đầu tư: Cập nhật 07/11/2014

     

       Đầu tư: HH3A Linh Đàm

Căn hộ

Hướng

DT(m2)

Giá gốc

Chênh

1116,1138

T,Đ

44,95

15,5

5

2724

B

71,96

14,5

25tr

2926

B

70,32

14

25tr

2832

Đ-B

82,25

14,93

45tr

3122

3132

Đ-B

82,25

14,42

35tr

3522

T-B

82,25

14,42

25

        

         Đầu tư: HH3B Linh Đàm

 

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Chênh

 (Triệu)

724

T

57,83

15,5

25

726

T

56,52

15,5

25

728

T

56,52

15,5

25

1126

T

56,52

15,5

25

1128

T

56,52

15,5

25

2322

T-B

70,36

14,935

35

2316,2318

B

44,95

14,5

5

3022

T-B

70,36

14,42

35

3328

T

56,52

14

25

3724

T

57,83

13,5

20

4026

T

56,52

13,5

5

Đầu tư: HH3C Linh Đàm

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Chênh

 (Triệu)

706,1506

Đ

65,52

15,5

35

722

T-B

82,25

15,965

55

1234

N

63,01

15,5

30

720,1814

B

63,01

15

70

3114,20

B

63,01

14

60

2304

Đ

67,04

14,5

75

1924,26

1828,30

T

71,96

15

15

2840

N

63,01

14,5

25

2836,38

N

45,95

14,5

5

           Đầu tư: HH4A Linh Đàm

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Chênh

(Triệu)

316

Đ

45,88

15

5

934

TN

61,09

15,5

65

1236/1616

T/Đ

45,88

15,5

15

    1224

N

65,52

15,5

85

1636,38

T

45,88

15,5

5

2838

T

45,88

14,5

15

3410

B

61,04

14

15

       Đầu tư: HH4B Linh Đàm

Căn hộ

Hướng

DT(m2)

Giá gốc

Chênh

622

Đ-B

70,36

15,96

100

12A24

Đ

57,83

15

50tr

2130

Đ

57,83

14,5

85tr

2304,2810

T

67,04

14,5

60tr

3114

B

62,53

14

65tr

3120

B

62,53

14

65tr

VP5 Linh Đàm Linh Đàm

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

chênh

 (Triệu)

346

TB

48,9

15

215

2648

TB,ĐB

72,2

15,965

430

2716

 Đ

58,3

14,5

375

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     Đầu tư: VP6 Bán đảo Linh Đàm

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Chênh

(Triệu)

1040/818

 Mặt hồ

49,44

15,5

170

1446

   ĐN

61,05

15,5

115

3112

   TN

65,26

14,5

135

840/2740

ĐN

49,44

14,5

140

3144

ĐN

61,05

14

190

3114

TN

74,45

14

140

3116

Mặt hồ

62,6

14,42

220

Ki ốt 8

TN

37,02

28

160

     

 Đầu tư: CT12 kim văn kim lũ

Căn hộ

CT12

Hướng

DT

M2

Giá gốc

(Triệu)

Chênh

(triệu)

1208A

TB

54,3

14,5

215

1206A

TN,TB

56,2

14,93

250

1508A

TB

54,3

14,5

240

2224B

ĐB

60,4

13

180

4022B

ĐB

73,6

11

260

4442B

ĐN ,TN

56,2

11,39

165

3318B

ĐB-TB

56,2

12,36

250

2132B

ĐN

54,3

13

270

2418C

ĐN,TB

56,2

13,3

260

4226C

ĐB

73,6

10

220

Batdongsanmaihoa.com

Giá cạnh tranh nhất thị trường            0913324660 0962592627

Đầu tư: Cập nhật 07/11/2014

 CT1 , CT2 , CT3 , TT TM (đã nhận nhà)

 

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Gía bán

(triệu)

406

CT1B1

ĐN

84m2

13

Triệu

13,5

806

CT1B2

ĐB

84m2

13 trieu

17 trieu

 

608

CT1A

ĐB,ĐN

100m2

13,3

Triệu

16,5trieu

2001

CT1A

ĐB

63m2

13

trieu

17,5

Trieu

2305

CT1B1

ĐN

84m2

13 trieu

16 trieu

 

2403

CT1B2

ĐN,TN

77m2

13

trieu

16

Trieu

2307

CT1B1

ĐN,ĐB

100m2

13

Trieu

15

Trieu

2001

CT2A

ĐB,TB

103m2

6

trieu

14 Triệu

Nội thất

Penhao

CT1B2

ĐN,

ĐB

179m2

13

trieu

3 tỷ

 nội thất

908

TTTM

    TB

 

                                                                                        

56m2

 

11tr

950trieu

Nội thất

1012

TTTM

ĐB

66m2

11tr

17,5tr

NộiThất

1002

TTTM

TN

58m2

11tr

1,05 tỷ

Nội thất

2502

TTTM

    TB

  2 ngủ

 

 

58m2

 

11tr

17,5tr

Nội thất

    

 

                 CT4 (đã nhận nhà)

 

Căn hộ

Hướng

DT

Giá gốc

Giá bán

302

CT4C

TN,TB

69,6m2

12,05tr

19,5tr

Nội Thất

504

CT4A

TB

52,3m2

14,3tr

15,5 tr

505,1004

CT4C

TB

53,4m2

11,7tr

19tr

607

CT4A

ĐB

62,8m2

11,7tr

17,5tr

805

CT4A

TB

53,4m2

11,7tr

15,5tr

12A03,203

CT4A

Nội thất đủ

TB

69,5m2

11,7tr

17tr

1311

 CT4B

ĐN

69,5m2

11,7tr

17,5tr

1607,807  CT4A

ĐB

62,8m2

11,7tr

18tr

 

1610

CT4C

ĐN

52,3m2

11,7tr

1 tỷ/1can

Nội Thất

2102

CT4C

TN,TB

69,6m2

12,051

18tr

Nội Thất

2401

CT4B

TN

62,8m2

11,7tr

17,5tr

Nội thất

708 -  2508

CT4C

ĐN,ĐB

67,8m2

12,05tr

19 - 18,5

Nội thất

2510

CT4B

ĐN

52,3m2

11,7tr

17trieu

2511

CT4A

ĐN

69,5m2

14,3tr

16 tr

2605

CT4C

TB

53,4m2

11,7tr

16,5tr

2612

 CT4B

ĐN,TN

67,8m2

11,7tr

20tr

2910

CT4B

ĐN

52,3m2

11,7tr

16tr

3412

CT4B

ĐN,TN

67,5m2

11,7tr

15tr

          CT6 đô thị Xa La 

 

Căn hộ

 Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

(Triệu)

Giá  bán

 (Triệu)

603

CT6B

TB,ĐB

72,3

18,05

16

911

CT6B

TN

94,6

17,5

15

 

12A06

1713

TN

63,3

17,5

16,5

Nội thất

1501

CT6B

ĐB,TB

62,6

17,5

17,5

Trieu

1809

CT6A

ĐB

69

17,5

16,2 trieu

1820

CT6A

ĐB

75

17,5

15

Trieu

1909

CT6B

ĐN,ĐB

62,6

17,5

1,1 tỷ

Nội Thất

2408

CT6A

TN

69,8

17,5

16,5trieu

Nội Thất

2608

CT6B

ĐN

61,6

17,5

16

trieu

                   CT5 Đã nhận nhà

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

(Triệu)

Gía bán

(triệu)

625

TB

75

16,5

16,5

1109  

ĐN,ĐB

125

16,9

14,5

1815

TB

75

16,9

15,5

1923

ĐB,TB

80

16,5

16,2

2528

ĐB,TB

93

16,5

15

2609  

ĐN,ĐB

125

16,9

13

2619  

ĐN

77

16,9

17,5

 

 Đầu tư: LKề BT1 Đô thị Đại Thanh

Vị Trí

Hướng

DT

m2

Giá gốc

(Triệu)

Giá bán

(Triệu)

47

ĐB,TB,TN

75,1

­29,87

TT

 

     

     Đầu tư: Liền kề 9 Đô thị Đại Thanh

 

Vị Trí

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

(Triệu)

Giá bán

(Triệu)

11

TB

48,5

26

32

12

TB

50,9

26

30

21

TB

59,8

26

TT

22

TB

60,1

26

TT

 Đầu tư:Liền kề 10 Đô thị Đại Thanh

Vị Trí

   Hướng

DT

m2

Giá gốc

(Triệu)

Giá bán

(Triệu)

15

ĐN,ĐB

50

29,87

TT

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đầu tư: VP6 Bán đảo Linh Đàm

 

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Chênh

(Triệu)

1040/818

 Mặt hồ

49,44

15,5

170

1446

   ĐN

61,05

15,5

115

3112

   TN

65,26

14,5

135

840/

2740

ĐN

49,44

14,5

140

3144

ĐN

61,05

14

190

3114

TN

74,45

14

140

3116

Mặt hồ

62,6

14,42

220

Ki ốt 8

TN

37,02

28

160

      

 

 

 

 

 

Đầu tư: HH4C Linh Đàm

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Chênh

(Triệu)

204

T

65

15

45

1614

Đ-B

62,53

15,5

115

1640

N

62,53

15,5

65

2402

T-N

76,27

14,5

150

2512

T-B