Nhà đất 24h
Mua bán ôtô
Wap nhà đất

BĐS Mai hoa báo giá căn hộ và liền kề đầu tư mới nhất 07 09 2014Tìm nhanh
Đăng lúc: 

Đánh giá:


   (1/1)

                 Batdongsanmaihoa.com

Giá cạnh tranh nhất thị trường           0913324660 0962592627

Đầu tư: Cập nhật 07 /09/2014

                   Đầu tư: HH4A Linh Đàm

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Chênh

(Triệu)

Benhao32

Đ-N

47

10

105

202

Đ-B

69,33

15

60

208

B

56,52

15

55

1628

N

65,52

15,5

85

2936

T

45,88

14

45

3320

Đ

61,09

14

105

3410

B

67,04

14

60

3532

Đ - T

70,36

14,42

105

3536

T

45,88

14

35

       Đầu tư: HH4B Linh Đàm

Căn hộ

Hướng

DT(m2)

Giá gốc

Chênh

1118

B

45,55

15,5

35tr

2606

T

65,52

14,5

75tr

3114

B

62,53

14

99tr

3120

B

62,53

14

99tr

3124,26

Đ

57,83

14

110tr

3214

B

62,53

14

99tr

3418

B

45,55

14

35tr

           Đầu tư: HH4C Linh Đàm

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Chênh

(Triệu)

204

T

65

15

60

226

N

56,5

15

60

1614

Đ-B

62,53

15,5

125

2134

N

62,53

14,5

120

2602

N - T

76,27

14,935

140

3308

T

65,52

14

70

                                VP5 Linh Đàm Linh Đàm

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

chênh

 (Triệu)

508

ĐB

61,5

15,5

380

1206,1208

ĐB

61,5

15,5

440

2648

TB,ĐB

72,2

15,965

460

   Đầu tư: VP6 Bán đảo Linh Đàm

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Chênh

(Triệu)

302

ĐN,TN

77,76

15,45

145

2112

   TN

65,26

14,5

135

3112

   TN

65,26

14,5

135

2314

TN

74,45

14,5

110

2740

ĐN

49,44

14,5

150

3042

ĐN

65,26

14

235

3144

ĐN

61,05

14

190

3114

TN

74,45

14

180

3116

Mặt hồ

62,6

14,42

270

3438

ĐN

57,51

14

170

Ki ốt 8

TN

37,02

28

270

   Đầu tư:CT8 và CT10 Đại Thanh

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Giá bán

(triệu)

836

CT8C

ĐN

42,15

12,36

730

824

CT8B

ĐN,TN

45,53

12,36

780

1040

CT8C

ĐB

59,9

13

930

2032

CT8B

ĐN

58,9

13

870

12A40

CT10B

ĐB

36,16

10

550

Nội thất

    Đầu tư:Liền kề  Đô thị Đại Thanh

    *Liền kề 6 vị trí 1(88,5m2) và vị trí 5 (67,5m2) .Giá  bán TT.

    *Liền kề 9 vị trí 8 , 9 (44m2). Giá bán 32trieu.

    * Liền kề 9 vị trí 25,27,28,34,35(60m2).Giábán TT . 

     *Liền kề 10 vị trí 15 -  Căn góc ĐN,ĐB (50m2).Giá bán TT.

     *Liền kề biệt thự 1  vị trí 47  - căn góc 3 mặt tiền ( ĐB,TB,TN) (75,1m2 ).Giá bán TT

            Đầu tư: CT12A kim văn kim lũ

 

Căn hộ

CT12A

Hướng

DT

M2

Giá gốc

Chênh

(triệu)

310

TB

65,1

14tr

235

1522

ĐB

73,6

14,5tr

255

2136

ĐN

45

13tr

210

           Đầu tư: CT12B kim văn kim lũ

Căn hộ

CT12B

Hướng

DT

M2

Giá gốc

Chênh

(triệu)

1538

ĐN

65,1

14,5tr

250

2132

ĐN

54,3

13tr

245

3938

ĐN

65,1

11tr

290

4022

ĐB

73,6

11tr

200

4442

ĐN ,TN

56,2

11,39tr

210

4522

ĐB

50,8

10tr

110

             Đầu tư: CT12C kim văn kim lũ

Căn hộ

CT12C

Hướng

DT

M2

Giá gốc

Chênh

(triệu)

2418

ĐN,TB

56,2

13,39tr

270

2906,3706

TB,TN

56,2

11,3tr

280

4520

ĐB

50,1

10tr

130

            Batdongsanmaihoa.com

Giá cạnh tranh nhất thị trường            0913324660 0962592627

Đầu tư: Cập nhật 07/09/2014

 CT1 , CT2 , CT3 , TT TM (đã nhận nhà)

 

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

G.bán

(triệu)

403

CT3

TB

63m2

7

Triệu

17,5

Triệu

406

CT1B1

 

ĐN

84m2

13

T rieu

13,5

Trieu

1004

CT1B1

ĐB , TB

75m2

13

Trieu

19

Trieu

606

CT1B2

ĐB

84m2

13 trieu

17 trieu

 

Penhao

CT1B2

ĐN,

ĐB

179m2

13

trieu

3 tỷ

Đủ nội thất

1801

CT3

 

TN,

TB

101m2

7

trieu

17

Trieu

608

CT3

ĐN,TN

103m2

7 triệu

15,5 triệu

1801

TTTM

TB

55m2

11 triệu

17 triệu

1208

TTTM

    TB

  2 ngủ

 

 

56m2

 

11tr

16trieu

Nội thất đủ

1012

TTTM

ĐB

66m2

11tr

18,2trieu

Nội Thất

1002

TTTM

TN

58m2

11tr

1,1 tỷ

Nội thất

2502

TTTM

    TB

  2 ngủ

 

 

58m2

 

11tr

17,5trieu

Nội thất

                    CT4(đã nhận nhà)

 

Căn hộ

Hướng

DT

Giá gốc

Giá bán

302

CT4C

TN,TB

69,6m2

12,05tr

19,5tr

Nội Thất

    308

   CT4A

ĐN,ĐB

82,6m2

11,7tr

17tr

 

2011

CT4C

ĐN

69,5m2

11,7tr

18,5tr

Nội thất

2605 CT4C

TB

53,4m2

11,7tr

16,5tr

2910

CT4B

ĐN

52,3m2

11,7tr

16tr

2508

CT4C

ĐN,ĐB

67,8m2

12,05tr

18,5tr

3111

CT4B

ĐN

69,5m2

11,7tr

15tr

 

2401

CT4B

TN

62,8m2

11,7tr

18tr

 

3410

CT4C

TB

52,3m2

11,7tr

790tr

505

CT4C

TB

53,4m2

11,7tr

19tr

1607

CT4A

ĐB

62,8m2

14,7

19,5tr

 

1610 CT4C

ĐN

52,3m2

11,7tr

1 tỷ/1can

Nội Thất

2510 CT4B

ĐN

52,3m2

11,7tr

17trieu

2901

CT4A

TN

62,8m2

14,3tr

1,15 tỷ

Nội Thất

1508

CT4A

ĐN,ĐB

67,8m2

12,05tr

1,4 tỷ

Nội thất

609

CT4C

ĐN

53,4m2

11,7tr

16,5 tr

2511 CT4A

ĐN

69,5m2

14,3tr

16,5 tr

304 CT4A

TB

52,3m2

14,3tr

16 tr

1208

CT4A

ĐN,ĐB

69,5m2

12,05tr

20tr NT

1303CT4C

TB

69,5m2

11,7tr

17tr

                  CT6 đô thị Xa La

 

Căn hộ

 Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Giá bán

601

CT6C

ĐN,TN

62,6

17,5

16,5

Trieu

911

CT6B

TN

94,6

17,5tr

15

Triệu

12A06

TN

63,3

17,5

16,5

Nội thất

1501

CT6B

ĐB,TB

62,6

17,5

17,5

Trieu

1809

CT6A

ĐB

69

17,5

16,2 trieu

1914

CT6A

ĐB

69

17,5

17

Trieu

2308

CT6A

TN

69,8

17,5tr

17

Nội thất

 

2518

CT6A

ĐB

75

17,5tr

14,5

trieu

 

                      CT5 Đã nhận nhà

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

G.bán

(triệu)

1014 

TB

75m2

16,5trieu

17trieu

1109  

ĐN,ĐB

125m2

16,9trieu

15.2trieu

1123

ĐB,TB

80m2

16,5trieu

16,5trieu

2028

ĐB,TB

93m2

16,5trieu

16trieu

2609  

ĐN,ĐB

125m2

16,9trieu

13trieu

        

 

   Đầu tư: LKề BT1 Đô thị Đại Thanh

Vị Trí

Hướng

DT

m2

Giá gốc

(Triệu)

Giá bán

(Triệu)

47

ĐB,TB,TN

75,1

­29,87

37

   Đầu tư:Liền kề 6 Đô thị Đại Thanh

Vị Trí

Hướng

DT

m2

Giá gốc

(Triệu)

Giá bán

(Triệu)

01

ĐB,TB

88,5

­29,87

50

   Đầu tư:Liền kề 10 Đô thị Đại Thanh

Vị Trí

   Hướng

DT

m2

Giá gốc

(Triệu)

Giá bán

(Triệu)

15

ĐN,ĐB

50

29,87

39

 31

TB,TN

43

29,87

TT

 

Đầu tư: Liền kề 9 Đô thị Đại Thanh

 

Vị Trí

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

(Triệu)

Giá bán

(Triệu)

08,09

TB

44

26

32

25

TB

59,8

26

TT

26

TB

60,1

26

TT

27

TB

60,1

Thông tin liên hệHãy SHARE nếu bạn thấy nội dung này hữu ích !  


Trạng thái tin rao

Nếu bạn đã XEM NHÀ hoặc GỌI ĐIỆN HỎI THÔNG TIN mua bán, cho thuê nhà đất này, bạn hãy BÌNH LUẬN về TÌNH TRẠNG của nhà đất đó ở bên dưới để giúp cho CỘNG ĐỒNG biết THÔNG TIN này
Ví dụ như:
  • Nhà này đã bán rồi
  • Nhà này đã cho thuê rồi
  • Chủ nhà này khó tính lắm
  • Nhà này hay mất nước lắm ==> đừng thuê !
  • Ở chung với chủ nhà này thật không chịu nổi !
  • etc...
Hãy cho MỌI NGƯỜI cùng biết thông tin TÌNH TRẠNG NÀY ! Web nhà đất 24h XIN CẢM ƠN !

Bán căn hộ chung cư Hà NộiTags (từ khóa) tin rao

Rao vặt nhà đất 24h mới nhất
Mua bán nhà đất

 Nhà đất theo tỉnh/thành phố

Nhà đất theo quận/huyện

Chia sẻ bạn bè
Nếu thấy nội dung này hữu ích giúp bạn tìm mua nhà, cho thuê nhà hoặc cần thuê nhà thì đừng quên chia sẻ với bạn bè của bạn !
Đăng ký nhận tin rao qua email
Tags nhà đất 24h
Tin rao dự án HOT