Nhà đất 24h
Mua bán ôtô
Wap nhà đất

BĐS Mai Hoa giảm giá chênh HH3 và HH4 Linh Đàm ngày 12102014Tìm nhanh
Đăng lúc: 

Đánh giá:


   (1/1)

   

Giảm giá chênh: HH3 Linh Đàm . Sàn 23,24,25

                                      

    Giá cạnh tranh nhất thị trường.Liên hệ : 0913324660 0962592627

 

Đầu tư: Cập nhật 12/10/2014

 

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Chênh

    (Triệu)

2318

T

44,92

14,5

12

2322

TB

82,25

14,935

65

2332

ĐB

82,35

14,935

65

2414

T

63,01

14,5

65

2416

T

44,95

14,5

12

2418

Đ

44,95

14,5

12

2422

TB

82,25

14,935

65

2506

N

65,52

14,5

50

2530

B

71,96

14,5

45

2716

T

44,95

14,5

10

3132

ĐB

82,35

14,420

45

3912

TN

76,27

13,905

20

3922

TB

82,25

13,905

20

3934

Đ

63,01

13,5

15

Penthouse

Căngóc  22

ĐN

46,88

13,390

75

Penthouse

36,38,40

Đ

44,63

13

6

 


 Batdongsanmaihoa.com

Giá cạnh tranh nhất thị trường           0913324660 0962592627

Đầu tư: Cập nhật 12/10/2014

 

 Đầu tư: HH4A Linh Đàm

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Chênh

(Triệu)

934/940

TN

61,09

15,5

65

1236/1616

N/Đ

45,88

15,5

30

1224

N

67,04

15,5

95

1916/1918

Đ

45,55

15

45

2838

N

45,53

14,5

45

3410

B

61,04

14

45

3536,38

T

45,88

14

35

       Đầu tư: HH4B Linh Đàm

Căn hộ

Hướng

DT(m2)

Giá gốc

Chênh

1118

B

45,55

15,5

30tr

12A24

Đ

57,83

15

70tr

2130

Đ

57,83

14,5

105tr

2506

T

65,53

14,5

65tr

2516/2518

B

45,55

14,5

55tr

3114/3120

B

62,53

14

85tr

          Đầu tư: HH4C Linh Đàm

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Chênh

(Triệu)

204

T

65

15

60

1614

Đ-B

62,53

15,5

115

1640

N

62,53

15,5

75

2402

T-N

76,27

14,5

150

2512

T-B

76,27

14,5

150

2734

N

62,53

14,5

75

3308

T

65,52

14

70

3402

N

76,27

14

100

      VP5 Linh Đàm Linh Đàm

 

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

chênh

 (Triệu)

346

TB

48,9

15

240

2648

TB,ĐB

72,2

15,965

460

2716

 Đ

59,3

14,5

375

 

Đầu tư: VP6 Bán đảo Linh Đàm

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Chênh

(Triệu)

1446

   ĐN

61,05

15,5

115

2112

   TN

65,26

14,5

135

3112

   TN

65,26

14

135

2740

ĐN

49,44

14,5

140

3144

ĐN

61,05

14

190

3114

TN

74,45

14

140

3116

Mặt hồ

62,6

14,42

220

3438

ĐN

57,51

14

170

Ki ốt 8

TN

37,02

28

160

   Đầu tư:CT8 và CT10 Đại Thanh

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Giá bán

(triệu)

836

CT8C

ĐN

42,15

12,36

740

824

CT8B

ĐN,TN

45,53

12,36

780

1134

CT10

ĐN

47,31

10

770

Nội thất

1922

CT8C

ĐB

59,88

13

950

1340,1818

CT10B

ĐB

36,16

10

570

Nội thất

   Đầu tư:Liền kề  Đô thị Đại Thanh

*Liền kề 10 vị trí 15 - Căn góc (ĐN,ĐB) (50m2).Giá bán : TT.

*Liền kề biệt thự 1 vị trí 47  căn góc 3 mặt tiền ( ĐB,TB,TN) (75,1m2).Giábán:TT

        Đầu tư: CT11 kim văn kim lũ

Căn hộ

CT11

Hướng

DT

m2

Giá gốc

(Triệu)

Chênh

(triệu)

310

ĐN

45

14

225

2402

ĐN

59,85

13

340

3812

 

ĐN

77,16

11,3

430

Nội thất

   Đầu tư: CT12A kim văn kim lũ

Căn hộ

CT12A

Hướng

DT

M2

Giá gốc

Chênh

(triệu)

310

TB

65,1

14tr

230

1206

TN,TB

56,2

14,935

265

4144

TN

53,5

11

240

      Đầu tư: CT12B kim văn kim lũ

Căn hộ

CT12B

Hướng

DT

M2

Giá gốc

Chênh

(triệu)

3318

ĐB,TB

56,2

12tr

260

3934/4338

ĐN

65,1

11tr

295/225

4022

ĐB

73,6

11tr

270

4442

ĐN ,TN

56,2

11,39tr

210

              Đầu tư: CT12C kim văn kim lũ

Căn hộ

CT12C

Hướng

DT

M2

Giá gốc

(Triệu)

Chênh

(triệu)

1646

TN

73,6

14,5

250

1938

ĐN

65,1

14

300

2418

ĐN,TB

56,2

13,3

270

3642

ĐN,TN

56,2

11,3

    295

3706

TB,TN

56,2

11,3

280

           Batdongsanmaihoa.com

Giá cạnh tranh nhất thị trường            0913324660 0962592627

Đầu tư: Cập nhật 12/10/2014

 CT1 , CT2 , CT3 , TT TM (đã nhận nhà)

 

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

G.bán

(triệu)

403

CT3

TB

63m2

7

Triệu

17,5

Triệu

406

CT1B1

 

ĐN

84m2

13

Trieu

13,5

Trieu

   1004

CT1B1

 

ĐB , TB

 

75m2

13

Trieu

19

Trieu

606

CT1B2

ĐB

84m2

13 trieu

17 trieu

 

Penhao

CT1B2

ĐN,

ĐB

179m2

13

trieu

3 tỷ

 nội thất

1801

CT3

 

TN,

TB

101m2

7

trieu

17

Trieu

1801

TTTM

TB

55m2

11 triệu

17 triệu

503

TN

60

11tr

900tr

908

TTTM

    TB

 

 

56m2

 

11tr

950trieu

Nội thất

1012

TTTM

ĐB

66m2

11tr

17,5tr

NộiThất

1002

TTTM

TN

58m2

11tr

1,05 tỷ

Nội thất

2502

TTTM

    TB

  2 ngủ

 

 

58m2

 

11tr

17,5tr

Nội thất

      CT4(đã nhận nhà)

 

Căn hộ

Hướng

DT

Giá gốc

Giá bán

302

CT4C

TN,TB

69,6m2

12,05tr

19,5tr

Nội Thất

304,504

CT4A

TB

52,3m2

14,3tr

16 tr

505,1004

CT4C

TB

53,4m2

11,7tr

19tr

12A03

CT4C

TB

69,5m2

11,7tr

17tr

1311

 CT4B

ĐN

69,5m2

11,7tr

17,5tr

1607,807  CT4A

ĐB

62,8m2

11,7tr

18tr

 

1610

CT4C

ĐN

52,3m2

11,7tr

1 tỷ/1can

Nội Thất

2401

CT4B

TN

62,8m2

11,7tr

17,5tr

Nội thất

 

2508

CT4C

ĐN,ĐB

67,8m2

12,05tr

18,5tr

2510

CT4B

ĐN

52,3m2

11,7tr

17trieu

2511

CT4A

ĐN

69,5m2

14,3tr

16,5 tr

2605

CT4C

TB

53,4m2

11,7tr

16,5tr

2612

 CT4B

ĐN,TN

67,8m2

11,7tr

20tr

2910

CT4B

ĐN

52,3m2

11,7tr

16tr

3412

CT4C

ĐN,TN

67,8m2

12,05tr

14,5tr

          CT6 đô thị Xa La 

 

Căn hộ

 Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Giá bán

603

CT6B

TB,ĐB

72,3

18,05tr

16

Triệu

911

CT6B

TN

94,6

17,5tr

15

Triệu

12A06

1713

TN

63,3

17,5tr

16,5

Nội thất

1501

CT6B

ĐB,TB

62,6

17,5tr

17,5

Trieu

1809

CT6A

ĐB

69

17,5tr

16,2 trieu

1820

CT6A

ĐB

75

17,5tr

15,5

Trieu

1909

CT6B

ĐN,ĐB

62,6

17,5tr

1,1 tỷ

Nội Thất

2408

CT6A

TN

69,8

17,5

16,5trieu

Nội Thất

2518

CT6A

ĐB

75

17,5

15

trieu

2608

CT6B

ĐN

61,6

17,5

16

trieu

                      CT5 Đã nhận nhà

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Gía bán

(triệu)

1014 

TB

75m2

16,5trieu

16,5trieu

1109  

ĐN,ĐB

125m2

16,9trieu

15.2trieu

1923

ĐB,TB

80m2

16,5trieu

16,2trieu

2028

ĐB,TB

93m2

16,5trieu

16trieu

2528

ĐB,TB

93m2

16,5trieu

15trieu

2609  

ĐN,ĐB

125m2

16,9trieu

13trieu

2619  

ĐN

77m2

16,9trieu

16,5trieu

 

 Đầu tư: LKề BT1 Đô thị Đại Thanh

Vị Trí

Hướng

DT

m2

Giá gốc

(Triệu)

Giá bán

(Triệu)

47

ĐB,TB,TN

75,1

­29,87

TT

 

     

     Đầu tư: Liền kề 9 Đô thị Đại Thanh

 

Vị Trí

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

(Triệu)

Giá bán

(Triệu)

11

TB

48,5

26

32

12

TB

50,9

26

30

21

TB

59,8

26

TT

22

TB

60,1

26

TT

 Đầu tư:Liền kề 10 Đô thị Đại Thanh

Vị Trí

   Hướng

DT

m2

Giá gốc

(Triệu)

Giá bán

(Triệu)

15

ĐN,ĐB

50

29,87

TT

 31

TB,TN

43

29,87

TT

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đầu tư: VP6 Bán đảo Linh Đàm

 

Căn hộ

Hướng

DT

(m2)

Giá gốc

Chênh

302

ĐN,TN

77,76

15,45

145

2112

   TN

65,26

14,5

135

2740

ĐN

49,44

14,5

150

3042

ĐN

65,26

14

235

3144

ĐN

61,05

14

190

3114

TN

74,45

14

180

3116

Mặt hồ

62,6

14,42

270

3438

ĐN

57,51

14

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin liên hệHãy SHARE nếu bạn thấy nội dung này hữu ích !  


Trạng thái tin rao

Nếu bạn đã XEM NHÀ hoặc GỌI ĐIỆN HỎI THÔNG TIN mua bán, cho thuê nhà đất này, bạn hãy BÌNH LUẬN về TÌNH TRẠNG của nhà đất đó ở bên dưới để giúp cho CỘNG ĐỒNG biết THÔNG TIN này
Ví dụ như:
  • Nhà này đã bán rồi
  • Nhà này đã cho thuê rồi
  • Chủ nhà này khó tính lắm
  • Nhà này hay mất nước lắm ==> đừng thuê !
  • Ở chung với chủ nhà này thật không chịu nổi !
  • etc...
Hãy cho MỌI NGƯỜI cùng biết thông tin TÌNH TRẠNG NÀY ! Web nhà đất 24h XIN CẢM ƠN !

Bán căn hộ chung cư Hà NộiTags (từ khóa) tin rao

Rao vặt nhà đất 24h mới nhất
Mua bán nhà đất

 Nhà đất theo tỉnh/thành phố

Nhà đất theo quận/huyện

Chia sẻ bạn bè
Nếu thấy nội dung này hữu ích giúp bạn tìm mua nhà, cho thuê nhà hoặc cần thuê nhà thì đừng quên chia sẻ với bạn bè của bạn !
Đăng ký nhận tin rao qua email
Tags nhà đất 24h
Tin rao dự án HOT