Nhà đất 24h
Mua bán ôtô
Wap nhà đất

' BẢN TIN ĐẶC BIỆT ' SỞ HỮU BIỆT THỰ HOA ANH ĐÀO VỚI ƯU ĐÃI CỰC ' KHỦNG 'Tìm nhanh
Đăng lúc: 

Đánh giá:


   (4/1)

 

 

 

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA VINHOMES RIVERSIDE

          0942.567.268

A.   QUY ĐỊNH CHUNG

            1.   Thời gian áp dụng t ngày 14/03/2016

2.   Dành cho Khách hàng thanh toán tiền đặt cc mua Bit th Vinhomes Riverside từ ngày 14/03/2016

3.   Chính sách chiết khấu mua t 2 căn tr lên:

-   Khách hàng hoặc Khách hàng ni thân mua t 02 bit th tr lên (đng tên trên HĐMB) ti

Vinhomes Riverside: Mi căn được chiết khấu 01% giá ca Bit thđó

-   dân Vinhomes Riverside mua Bit th th02 tr lên hoặc Người thân của Cư dân mua Bit th

tại Vinhomes Riverside được chiết khấu 01% giá ca Bit thđó

4.   Tiến đthanh toán 

TIN Đ

TIMELINE

GIÁ TR THANH TOÁN/THI HN

Đặt cc

Deposit

500.000.000 đồng/Bit th(viết tắt là BT)

500,000,000 VND/Villa

 

Thanh toán lần 1

 

30% giá tr BT (đã gồm VAT) trong vòng 15 ngày kể t ngày ký TTĐC. Khoản tiền

cc (đã nộp) được khấu trvào Đợt thanh toán này

 

Thanh toán

lần 2

 

 

20% giá tr BT (đã gồm VAT) trong vòng 45 ngày kể t ngày ký TTĐC

 

Thanh toán lần 

3                        50% giá tr BT (đã gồm VAT) theo Thông báo nhận bàn giao nhà, trong vòng 90 ngày

                                     kể tngày TTĐC

5.   Tiến đthủ tc

 

TH TC / PROCEDURE

THỜI HN / TIMELINE

Tha thuận đặt cc (TTĐC)

 

Trong vòng 05 ngày k tngày đt cc (500.000.000 đng/BT)

Hợp đng mua bán

 

Trong vòng 15 ngày k tngày ký Tha thuận đt cc

 

 

 

B.    CHƯƠNG TNH QUÀ TNG/